Enteral feeding sets

Энтералдык тамактандыруу топтому

  • Enteral feeding sets

    Энтералдык тамактандыруу топтому

    Биздин бир жолку энтералдык азыктандыруучу комплекстерибизде ар кандай азыктык даярдыктар үчүн төрт түрү бар: баштык насостук топтому, баштыктын гравитациялык топтому, чукул насостун топтому жана тартылуу гравитациясы, кадимки жана ENFit туташтыргычы.

    Эгерде азыктык даярдыктар пакеттелген же порошок түрүндө болсо, баштык топтомдору тандалат. Эгерде бөтөлкөгө куюлган/пакеттелген стандарт суюк азыктык препараттар болсо, баштык топтому тандалат.

    Насос топтомдору Enteral тамактандыруучу насостун көптөгөн ар кандай маркаларында колдонулушу мүмкүн.