Total parenteral nutrition

Жалпы парентералдык тамактануу

  • TPN bag

    TPN сумкасы

    Парентералдык тамактануу үчүн бир жолу колдонулуучу баштык (мындан ары TPN баштыгы деп аталат), парентералдык тамактанууга муктаж болгон бейтаптар үчүн ылайыктуу